Har du tenkt på tanken - Bedriftsmelding
Tankinfo og gjeldende regelverk

Nedgravde oljetanker.
Definisjon på en nedgravd tank, er en tank som ikke kan inspiseres fra alle sider.

Nedgravde oljetanker, reguleres i henhold til forurensingsforskriften kapitel 1, som veiledes av 97:05 Veileder for nedgravde oljetanker.


Kravene til periodisk kontroll av tanker.
Tank typer
Første kontroll
Periodisk kontroll
Merknader
GUP
* 20 år
5 år
*uten 2 års kontroll
Ståltank enkeltbunn
15 år
5 år

Ståltank dobbellbunn
15 år
5 år
  
 Rekondisjonerte
 10 år
 5 år
 


Lagertanker.
Forskrift om lagertanker er vedtatt, og legges inn i forurensing forskriften kapitel 18.
Denne tar for seg overgrunns tanker, og gjelder for oljetanker fra 10m3 og kjemikalietanker fra 2m3 og større.

Per dags dato, gjelder forurensningforskriften kapitel 1 og 18 for alle tanker. Dette reguleres også gjennom DSB sin forskrift om håndtering av farligstoff med 3 stk temaveiledere for oppbevaring, om tapping og bruk av farlig stoff.

For mer informasjon, om støtte og garantier se også: www.oljefri.no


Kontakt:

Telefon: 920 30 059
e-post : post.tanksanering@gmail.com
vakt: 930 67 414
Website Builder drives av  Vistaprint