Har du tenkt på tanken - Bedriftsmelding
Krav til lovpålagt tankkontroll.
Alle tanker skal periodisk kontrolleres. Forvaltnings myndighetene skal ha kopi av tilstandsrapport, tetthets rapport, sanering eller installasjons rapport på utført tankarbeid.

Vi utfører rengjøring og kontroll av alle typer tanker.
Når en tank er godkjent for videre drift, skal tankanlegget tetthetsprøves.
Oppdraget er ikke utført før dokumentasjonen er sendt til forvaltningsmyndighetene.

Har dere spørsmål om krav til kontroll av tankanlegg, eller ønsker uforpliktende tilbud på lovpålagt tankkontroll, ta kontakt.


Kontakt:

Telefon: 920 30 059
e-post : post.tanksanering@gmail.com
vakt: 930 67 414

Website Builder drives av  Vistaprint