Har du tenkt på tanken - Bedriftsmelding
Trykktesting / tetthetsprøving av oljetanker er et obligatorisk krav, dersom det har blitt utført arbeid på tank eller rør.


Utrykkningsbil for tetthetsprøving av oljetanker.
Utrykkningsbil for tetthetsprøving av oljetanker.
Dersom det er mistanke til lekkasje fra en oljetank, kan vi lekkasjeteste oljetanker med eller uten rør. Vi har 24 timers vakt tjeneste på lekkasjesøking.
Tetthetsprøving av oljetanker og rør
Alle oljetanker som har fått demontert rør eller mannlokk, skal tetthetsprøves før de taes i bruk. Kravene i forskriften tilsier at minimum for tetthetsprøvingen er 2 timer. 1 time med stabilisering av trykk og 1 time med konstant trykk på minimum 0,2 bar.
Tetthetsprøving av oljetanker og rør

Website Builder drives av  Vistaprint